Tag: bilangan genap

  • Program Bilangan Genap

    Sesuai dengan pertanyaan mas/mbak takirey tentang bagaimana menyimpan bilangan genap ke dalam suatu array sebanyak input user. Kira-kira begini penyelesaiannya : uses wincrt; var genap : array[1..100] of integer; a, b, jum : integer; begin a := 0; b := 2; write(‘Jumlah bilangan genap : ‘);readln(jum); while a jum do begin inc(a); genap[a] := b;…